Zoznam zariadení

Hľadáte zariadenie pre Vaše dieťa?

Aqua Baby Club Vodní Čerti

Plávanie je veselá hra detí a rodičov, ktorá pomáha v psychomotorickom vývoji. Rozvíja rovnováhu a orientačné schopnosti nad i pod vodnou hladinou. Deti si zvykajú na kolektív detí v rovnakom veku, sú pohybovo zdatnejšie a otužilejšie.

Aqua Baby Club Vodní Čerti

Plávanie je veselá hra detí a rodičov, ktorá pomáha v psychomotorickom vývoji. Rozvíja rovnováhu a orientačné schopnosti nad i pod vodnou hladinou. Deti si zvykajú na kolektív detí v rovnakom veku, sú pohybovo zdatnejšie a otužilejšie.

Aqua Baby Club Vodní Čerti

Plávanie je veselá hra detí a rodičov, ktorá pomáha v psychomotorickom vývoji. Rozvíja rovnováhu a orientačné schopnosti nad i pod vodnou hladinou. Deti si zvykajú na kolektív detí v rovnakom veku, sú pohybovo zdatnejšie a otužilejšie.

Súkromná materská škola BESST

Materská škola poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť a dopĺňa rodinnú výchovu od 2,5 do 6 rokov a deťom s odkladom školskej dochádzky. Popri plnení cieľov Školského vzdelávacieho programu kladieme dôraz na zaradenie výučby anglického jazyka bilingválnou formou komunikácie v priebehu celého dňa. Predškolská výchova je zabezpečovaná kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu v MŠ.

Detské centrum Jolie

Je určené pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov. Poskytuje poldennú, celodennú, týždennú a mesačnú starostlivosť o Vaše deti v čase od 7:00 hod. do 17:00 hod.

Svetluška

Nové súkromné jasle v Ģalante pre deti od 6 mesiacov

Súkromná špeciálna materská škola

Najady, spol. s r.o.

Meduška, n.o.


Hore