Zoznam zariadení

Hľadáte zariadenie pre Vaše dieťa?

Unity House

Unity House – International Montessori Kindergarten je predškolské zariadenie založené na princípoch Montessori pedagogiky s výučbou v anglickom jazyku. Sídlime v nádhernom prostredí v blízkosti lesa i centra Bratislavy.Unity House vytvára pokojné a pozitívne prostredie, ktoré podporuje prirodzenú túžbu po poznaní. Naším cieľom je pomáhať deťom vo veku od 2 do 6 rokov rozvíjať globálne a radostné chápanie sveta v jeho mnohorakých súvislostiach, pestovať ušľachtilú povahu a schopnosti inteligentne a tvorivo pomáhať sebe aj iným.

Škôlka ZVONČEK

Súkromná hudobná škôlka ZVONČEK so zameraním na hudobný a jazykový rozvoj Vášho dieťaťa. Našu starostlivosť a pozornosť venujeme deťom od 1,5 roka do 6 rokov.

OZ Vilka deťom

Škôlka Vilka je predškolské zariadenie zamerané na všestranný rozvoj detí tvorivými formami. Mladý a dynamický personál s dlhoročnou praxou, VŠ vzdelaním v odbore a špecializáciou na výtvarnú, hudobnú alebo jazykovú výchovu je zárukou rôznorodých aktivít pre detičky.Hlavný dôraz sa kladie na výuku anglického jazyka, v prípade záujmu rodiča sa pridáva aj španielsky jazyk. Využívame metodiku Jolly Phonics a úzko spolupracujeme s Jolly Phonics centrom v Pezinku.

Pekná cestička, s.r.o.

Súkromné predškolské zariadenie pre deti od 2,5 – 6(7) rokov.Jeho snahou je ponúknuť deťom ústretové prostredie, vytvoriť im miesto, kde sa budú cítiť bezpečne, kde pochopia princípy kamarátstva, tolerancie a kde sa naučia pracovať tímovo. Našim zámerom je zaistiť deťom dostatok podnetov k ich aktívnemu rozvoju.Dbáme nato, aby mali dostatok pohybu, priestoru na hry a výber aktivít.Deti v Materskej škôlke - Peknej Cestičke sa hrajú a oddychujú v oddelených triedach. Celý deň trávia pod vedením skúsených pedagogických pracovníčok s niekoľkoročnou praxou v predškolských zariadeniach.

Detské centrum Hopsasa

NAŠA ŠKÔLKA JE PRVÝM KROKOM NA CESTE K SAMOSTATNOSTIVAŠICH DETÍpre detičky sme pripravili podnetné prostredie, ktoré rozvíja ich tvorivosť a nápaditosť. Učiteľky podnecujú deti k záujmu o rôzne tvorivé činnosti.Deti v HOPSASA získavajú praktické zručnosti primerané ich veku. Intenzívne pracujeme s pracovnými zošitmi pre jednotlivé vekové skupiny. Deti si postupne osvojujú aj kultúrne a stolovacie návyky a postupne samostatne zvládajú aj starostlivosť o celkovú hygienu.Prijímame deti vo veku od 1,5 do 6 rokov.

Kids Point, s. r. o.

Kids Point je prvý ( svojim konceptom ) a jedinečný rodinný klub v Bratislave a okolí, ktorý ponúka moderný, komfortný, estetický priestor pre celú rodinu.Prioritou je šťastné, zdravé, aktívne, spokojné dieťa, jeho pocit bezpečia, obklopené láskou a príjemným prístupom, ktoré bude pripravené na život.Deti každej vekovej kategórie vedieme k užitočnému a aktívnemu využívaniu voľného času, k zdravému životnému štýlu a tiež k tvorivému využívaniu nielen výtvarného materiálu, ale aj recyklovateľného odpadového materiálu.

Mini raj

Detské centrum/škôlka Mini raj pre deti od 2 do 5 rokov ponúka poldenné a celodenné opatrovanie s Montessori výukou za prijateľnú cenu a bohatý program( hravá angličtina, logopedická výuka, pohybové aktivity, hry na vlastnom dvore..) pre deti v priebehu dňa. Snažíme sa o to aby sa detičky zabavili a naučili veľa vecí formou hry a aby boli šťastné a rodičia spokojní . Tešíme sa na Vaše detičky v Mini raji. www.miniraj.sk 

Škôlka PRAMIENOK

Súkromná škôlka Pramienok je výsledkom iniciatívy skupiny rodičov, pre ktorých akákoľvek vzdelávacia inštitúcia je v prvom rade pokračovaním a nie náhradou ich predstáv o výchove svojich detí. Nikto nemôže odoprieť rodičom prvoradú úlohu vo výchove a vzdelávaní ich detí. Naša škôlka pomáha rodičom pri tejto dôležitej úlohe bez toho, aby ich nahrádzala. Spolupráca učiteľov a rodičov je založená na vzájomnej dôvere a individuálnom prístupe ku každej rodine tak, aby viedli k harmonickému a vyrovnanému vývoju dieťaťa.

BigHugGym

BigHugGym je špeciálny, edukatívny gymnastický program, realizovaný prostredníctvom zábavných fyzických aktivít.


Hore