Zoznam zariadení

Hľadáte zariadenie pre Vaše dieťa?

Materská škola sv. Vincenta de Paul

Materská škola sv. Vincenta de Paul, sídli v blízkosti sídliska Rybníky a patrí do farnosti Levice Rybníky. Naša materská škola má 4. triedy, ktoré navštevuje 92 detí vo veku od 3-6 rokov.Kolektív tvorí 8 kvalifikovaných pedagogických zamestnankýň a 7 zamestnancov KSŠ zabezpečujúcich prevádzku MŠ.Na dosiahnutie cieľov všestranného výchovného procesu v oblastiach predprimárneho vzdelávania využívame vzdelávací program MŠ SR – ISCED 0 aGRAVISSIMUM EDUCATIONIS, deklaráciu o kresťanskej výchove ,ktorá je modelom každého pedagóga v jeho pôsobení.

Detské opatrovateľské centrum Lienka

Detské opatrovateľské centrum Lienka poskytuje profesionálnu hodinovú, poldennú a celodennú starostlivosť o deti vo veku od 6 mesiacov a viac rokov.

Lienka

Naša Lienka sa nachádza v krásnom prostredí Mesta Hurbanovo. Zaisťujeme celodennú, poldennú i celomesačnú starostlivosť. Prostredie máme bezbariérové, interiérovo i exteriérovo upravené, pre detičky do troch rokov. V rámci výuky používame inovatívny Montessori prístup. Naše Lienočky krásne socializujeme prirodzeným a s láskavým prístupom prostredníctvom profesionálnych opatrovateliek. v rámci zariadenia máme k dispozícii i zdravotnú sestru, ktorá dieťatku poskytne zdravotnícku pomoc a maminke zaistí potrebnú edukáciu ohľadne zdravotného stavu dieťatka. Sme všestranne otvorení novým možnostiam. Snažíme sa vytvoriť príjemnú a rodinnú atmosféru.:)

Multisound Japan s.r.o.

Numberone, s.r.o.

Jasle Nitra s.r.o.


Hore