Zoznam zariadení

Hľadáte zariadenie pre Vaše dieťa?

Sunny Land

Najlepšia cena v meste. Nielen denná starostlivosť o deti v príjemnom rodinnom prostredí, ktoré si Vaše deti zamilujú.Poskytujeme poldennú, celodennú a občasnú starostlivosť pre našich klientov a tak isto aj letné tábory.V prípade záujmu prispôsobujeme alebo vytvárame podmienky pre našich klientov.

Súkromná materská škola BESST

Materská škola poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť a dopĺňa rodinnú výchovu od 2,5 do 6 rokov a deťom s odkladom školskej dochádzky. Popri plnení cieľov Školského vzdelávacieho programu kladieme dôraz na zaradenie výučby anglického jazyka bilingválnou formou komunikácie v priebehu celého dňa. Predškolská výchova je zabezpečovaná kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu v MŠ.

Detské centrum Jolie

Je určené pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov. Poskytuje poldennú, celodennú, týždennú a mesačnú starostlivosť o Vaše deti v čase od 7:00 hod. do 17:00 hod.

Meduška, n.o.

 jasle škôlka detské centrum

Hore