Zoznam zariadení

Hľadáte zariadenie pre Vaše dieťa?

Občianske združenie Materské centrum Žabiatko

Sme zariadenie, ktoré je k dispozícii 24hodín denne detičkám ak rodičia potrebujú. Prijímame detičky od 6 mesiacov do 7 rokov. Detičky sú podľa veku rozdelené do jednej z tried : jasle, škôlka, predprípravka. Deťom sa venuje personál s potrebným vzdelaním a taktiež v jasliach máme zdravotnú sestru. V lete sme k dispozícii ako primestský tábor pre detičky a celé leto je u nás kopec zábavy. Po celý rok s deťmi robíme rôzne akcie ako napr. karneval, návšteva uja policajta, požiarnika, záchranára, robíme akcie ako módna prehliadka, ľudové tance, každodenná výučba anglického jazyka a mnoho ďalších aktivít ktoré si viete pozrieť ja na našom facebooku : https://www.facebook.com/materskecentrum.zabiatko

Medvediky - detské jasle

Jasličky Medvedíky vznikli v roku 2009 a sú určené pre detičky od 1-3 rokov. Nachádzajú sa v samostatnom pavilóne v priestoroch MŠ Ovručská 14 v Košiciach. K dispozícii sú 2 triedy rozdelené podľa veku detičiek, jedálnička,spálnička a šatňa.Spolupracujeme s detskou psychologičkou, detskou logopedičkou, organizujeme spoločné stretnutia s rodičmi (napr., divadelné predstavenia, vianočná kapustnica, deň detí, deň matiek....)Detičky majú prvé skúsenosti s anglickým jazykom s kvalifikovanou lektorkou.

Detské jasle VČIELKA

Sme moderné detské súkromné jasličky VČIELKA nachádzajúce sa v centre mesta Košíc na ulici Slovenskej jednoty 8 s vlastným hracím ihriskom pre deti.Jasličky poskytujú celodennú, poldennú, dennú a hodinovú starostlivosť v príjemnom detskom prostredí. Detičkám ponúkame okrem výchovno - vzdelávacích aktivít a rozvoja telesného, hudobného, výtvarného umenia aj 4x týždenne hodiny anglického jazyka prirodzenou a hravou formou.

MEDVEDIKY Junior

Jasličky a škôlka Medvedíky Junior sú určené pre detičky od 1-6 roka. Nachádzajú sa v samostatnom pavilóne v priestoroch ZŠ Hroncova 23 v Košiciach. K dispozícii sú 4 triedy rozdelené podľa veku detičiek, jedálnička a šatňa.Spolupracujeme s detskou psychologičkou, detskou pediatričkou, detskou logopedičkou, organizujeme spoločné stretnutia s rodičmi (napr., divadelné predstavenia, vianočný večierok, deň detí, deň matiek....)Detičky majú prvé skúsenosti s anglickým jazykom, s ľudovým a moderným tancom.V triedach máme umiestnené zariadenia, ktoré dezinfikujú miestnosti, v ktorých sa detičky zdržiavajú.

Súkromná materská škola

Sme súkromná škôlka a jasle už 17 rokov. V jasličkách máme deti od 1 roka do 3 rokov, v škôlke deti od 3 rokov do 6 rokov. U nás prebieha aj výučba predškolákov. Deti sú vedené k láske k prírode, ohľaduplnosti voči menším deťom, úcta k starším, vedieť sa podeliť, a výučba prebieha podľa programu doplnené o výtvarnú výchovu, dramatickú výchovu cez rozprávky, a hlavne hry - tvorivé práce.

Súkromná materská škola

Rozprávková záhrada s.r.o.

Čulenová Kornélia, MVDr.


Hore