Zoznam zariadení

Hľadáte zariadenie pre Vaše dieťa?

TOP
zariadenie

Sunny Land, s.r.o.

Najlepšia cena v meste. Nielen denná starostlivosť o deti v príjemnom rodinnom prostredí, ktoré si Vaše deti zamilujú.Poskytujeme poldennú, celodennú, občasnú starostlivosť pre našich klientov a tak isto aj letné tábory.V prípade záujmu prispôsobujeme alebo vytvárame podmienky pre našich klientov.

Unity House

Unity House – International Montessori Kindergarten je predškolské zariadenie založené na princípoch Montessori pedagogiky s výučbou v anglickom jazyku. Sídlime v nádhernom prostredí v blízkosti lesa i centra Bratislavy.Unity House vytvára pokojné a pozitívne prostredie, ktoré podporuje prirodzenú túžbu po poznaní. Naším cieľom je pomáhať deťom vo veku od 2 do 6 rokov rozvíjať globálne a radostné chápanie sveta v jeho mnohorakých súvislostiach, pestovať ušľachtilú povahu a schopnosti inteligentne a tvorivo pomáhať sebe aj iným.

Škôlka ZVONČEK

Súkromná hudobná škôlka ZVONČEK so zameraním na hudobný a jazykový rozvoj Vášho dieťaťa. Našu starostlivosť a pozornosť venujeme deťom od 1,5 roka do 6 rokov.

OZ Vilka deťom

Škôlka Vilka je predškolské zariadenie zamerané na všestranný rozvoj detí tvorivými formami. Mladý a dynamický personál s dlhoročnou praxou, VŠ vzdelaním v odbore a špecializáciou na výtvarnú, hudobnú alebo jazykovú výchovu je zárukou rôznorodých aktivít pre detičky.Hlavný dôraz sa kladie na výuku anglického jazyka, v prípade záujmu rodiča sa pridáva aj španielsky jazyk. Využívame metodiku Jolly Phonics a úzko spolupracujeme s Jolly Phonics centrom v Pezinku.

Pekná cestička, s.r.o.

Súkromné predškolské zariadenie pre deti od 2,5 – 6(7) rokov.Jeho snahou je ponúknuť deťom ústretové prostredie, vytvoriť im miesto, kde sa budú cítiť bezpečne, kde pochopia princípy kamarátstva, tolerancie a kde sa naučia pracovať tímovo. Našim zámerom je zaistiť deťom dostatok podnetov k ich aktívnemu rozvoju.Dbáme nato, aby mali dostatok pohybu, priestoru na hry a výber aktivít.Deti v Materskej škôlke - Peknej Cestičke sa hrajú a oddychujú v oddelených triedach. Celý deň trávia pod vedením skúsených pedagogických pracovníčok s niekoľkoročnou praxou v predškolských zariadeniach.

Súkromná materská škola

Súkromná MŠ "Detský sen" v Senci je zaregistrovaná v sieti škôl a školských zariadení SR od r.1994. Je to škôlka rodinného typu pre deti od 2,5 - 6 r. Poskytuje predprimárne vzdelávanie a je zameraná na intenzívnu výučbu AJ a vytváranie zdravého životného štýlu - projekt " Zdravé dieťa"V našej škôlke sa sny detí stávajú skutočnosťou! Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, je rešpektovaná jeho individualita, je podnecovaný jeho talent, fantázia, kreativita. Zážitkovým učením objavuje ako veci fungujú, získava poznatky aj prostredníctvom IKT prácou na PC a interaktívnej tabuli s edukačnými programami a nadobúda vedomosti a zručnosti učením hravou formou

Súkromná materská škola Detský sen

Súkromná MŠ "Detský sen" v Senci je zaregistrovaná v sieti škôl a školských zariadení SR od r.1994. Je to škôlka rodinného typu pre deti od 2,5 - 6 r. Poskytuje predprimárne vzdelávanie a je zameraná na intenzívnu výučbu AJ a vytváranie zdravého životného štýlu - projekt " Zdravé dieťa"V našej škôlke sa sny detí stávajú skutočnosťou! Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, je rešpektovaná jeho individualita, je podnecovaný jeho talent, fantázia, kreativita. Zážitkovým učením objavuje ako veci fungujú, získava poznatky aj prostredníctvom IKT prácou na PC a interaktívnej tabuli s edukačnými programami a nadobúda vedomosti a zručnosti učením hravou formou

Detské centrum Hopsasa

NAŠA ŠKÔLKA JE PRVÝM KROKOM NA CESTE K SAMOSTATNOSTIVAŠICH DETÍpre detičky sme pripravili podnetné prostredie, ktoré rozvíja ich tvorivosť a nápaditosť. Učiteľky podnecujú deti k záujmu o rôzne tvorivé činnosti.Deti v HOPSASA získavajú praktické zručnosti primerané ich veku. Intenzívne pracujeme s pracovnými zošitmi pre jednotlivé vekové skupiny. Deti si postupne osvojujú aj kultúrne a stolovacie návyky a postupne samostatne zvládajú aj starostlivosť o celkovú hygienu.Prijímame deti vo veku od 1,5 do 6 rokov.

Materská škola v Šenkviciach

Naša materská škola sa vyznačuje priateľským prostredím, ktoré na prvý pohľad poteší a rozžiari nielen Vaše malé ratolesti, ale aj Vás samotných. Sme si istí, že ihneď po prvej návšteve na Vás dopadne ľahká ťarcha nostalgie. Postačí len chvíľa, pár pohľadov na naše pestro vyzdobené a bohato vybavené triedy, a začnete s úsmevom na tvári spomínať, aké to bolo krásne a bezstarostné dochádzať každý všedný deň do škôlky. Doprajte svojmu dieťaťu krásne prežité predškolské roky, aké si pamätáte Vy a bez váhania ho zapíšte do našej materskej školy.Našu materskú školu nájdete na adrese Horná 11, Šenkvice.Viac tu:http://www.mssenkvice.org/


Hore