Zoznam zariadení

Hľadáte zariadenie pre Vaše dieťa?

Detské opatrovateľské centrum Lienka

Detské opatrovateľské centrum Lienka poskytuje profesionálnu hodinovú, poldennú a celodennú starostlivosť o deti vo veku od 6 mesiacov a viac rokov.

Škôlka MaxiMax

Súkromná Škôlka MaxiMax poskytuje celoročnú starostlivosť o deti predškolského veku 2-6 s odborným a systematickým vzdelávaním, ako aj profesionálnu individuálnu diagnostiku pre správny vývoj dieťaťa.Našou špecializáciou je pedagogická diagnostika, psychologické poradenstvo, testy školskej zrelosti, logopedická starostlivosť a u detí s odloženou školskou dochádzkou vypracovanie individuálneho vzdelávacieho programu.

Detské centrum Jolie

Je určené pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov. Poskytuje poldennú, celodennú, týždennú a mesačnú starostlivosť o Vaše deti v čase od 7:00 hod. do 17:00 hod.

Škôlka a jasličky Múdre hlavičky

Škôlka a jasličky Múdre hlavičky v Pezinku. Detičkám poskytujeme bazén, saunu, velikánsku záhradu, niekoľko herní a telocviční, angličtinu, najväčšiu škôlkársku a jasličkársku knižnicu v SR, rodičia vítaní, snažíme sa skĺbiť to najlepšie z montessori a waldorfskej pedagogiky... príďte sa k nám presvedčiť.

Materské centrum Ovečka

MC Ovečka ( opatrovanie detí ) poskytuje celodennú, dlhodobú starostlivosť o deti vo veku od 6 mesiacov až do 6 rokov s výchovno-vzdelávacím programom .Deti učíme dodržiavaniu hygienických a stravovacích návykov, pravidlá správania, vedieť sa samostatne obliekať, stolovať, rozvíjať v deťoch sebaprezentáciu, ale aj hudobné, výtvarné a estetické cítenie. U detí rozvíjame bohatú slovnú zásobu čítaním encyklopédií, rozprávok, neustálou komunikáciou, učením sa básní, piesní.Ku každému dieťatku pristupujeme individuálne, pretože každé je jedinečné .viac : www.ovecka.estranky.sk , nájdete nás i na facebooku

Česko anglická školka Central Preschool

Česko anglická školka Central Preschool zaměstnává rodilé mluvčí z Ameriky, kteří vytvářejí pro děti nadstandardní předškolní vzdělání formou her a zábavy. Dopolední výuka probíhá v angičtině. Po polední pauze následují kroužky v českém jazyce. Mateřská škola pro děti od 2 do 6 let je otevřena od 8 do 18 h.

Jasle “Detský RAJ“

V TODDLERS-jasliach “Detský RAJ “ je vytvorená útulná domáca atmosféra, predmetno-vývojové prostredie, ktoré je adaptované k záujmom a potrebám vášho dieťaťa a vybavené rôzneho druhu príručkami a hračkami. S deťmi komunikujú, hrajú sa a dozerajú na ne priateľskí a skúsení pedagógovia.Základom ich pedagogickej činnosti sú vzdelávacie programy novej generácie, pokročilé technológie a najlepšie tradície minulosti, zamerané na harmonický všestranný rozvoj dieťaťa dnes.Organizácia výchovnej, vzdelávacej a na vývoj orientovanej práce v skupinách socializácie sa stáva so zohľadnením individuálnych charakteristík, vekových možností a záujmov každého dieťaťa, základom tejto práce je detská hra a taktiež pedagogické úlohy vývoja dieťaťa.

MEDVEDIKY Junior

Jasličky a škôlka Medvedíky Junior sú určené pre detičky od 1-6 roka. Nachádzajú sa v samostatnom pavilóne v priestoroch ZŠ Hroncova 23 v Košiciach. K dispozícii sú 4 triedy rozdelené podľa veku detičiek, jedálnička a šatňa.Spolupracujeme s detskou psychologičkou, detskou pediatričkou, detskou logopedičkou, organizujeme spoločné stretnutia s rodičmi (napr., divadelné predstavenia, vianočný večierok, deň detí, deň matiek....)Detičky majú prvé skúsenosti s anglickým jazykom, s ľudovým a moderným tancom.V triedach máme umiestnené zariadenia, ktoré dezinfikujú miestnosti, v ktorých sa detičky zdržiavajú.

Súkromná škôlka s jasličkami Severáčik

Škôlka s jasličkami Severáčik je jednou z najlepších súkromných škôlok v pezinskom okrese pre deti už od 2 do 6 rokov.


Hore