Zoznam zariadení

Hľadáte zariadenie pre Vaše dieťa?

Detské jasle Dúhovčatá

Vitajte. Do našich jasličiek prijímame deti od pol roka do 3 rokov. Každému dieťatku poskytujeme individuálnu a plnohodnotnú starostlivosť, ktorú zaručujeme malým počtom detí na jednu opatrovateľku. Maximálny počet detí v jasličkách je 8.Naučíme naše dúhovčatká všetko to, čo na svoj vek majú zvládnuť. Postupne sa sami obliekať, papať, nočnikovať a neskôr chodiť na WC. Veľa básničiek, pesničiek a to všetko bez príkazov a zákazov s láskou, pochvalou, povzbudením a vysvetlením. Budeme sa učiť zázračné slovíčka prosím a ďakujem, milovať prírodu a všetko živé v nej, a tak úspešne urobíme prvé kroky k tomu, aby z nich boli úžasné, jedinečné a šťastné bytosti. Čo ešte vieme zaručiť?Veľa, veľa lásky, priateľstva a krásnych zážitkov, aby teplúčko domčeka cítili aj v našich jasličkách.A ešte niečo o mne:Som detská sestra a do otvorenia jasličiek som pracovala v zdravotníctve. Sama som matkou 3 synov.My ešte nie sme škôlka. My sme rodina.

Detské opatrovateľské zariadenie Pinocchio

Detské opatrovateľksé centrum Pinocchio pôsobí v Pezinku od roku 2010. Prijímame deti od 2 do 6 rokov.

Škôlka PRAMIENOK

Súkromná škôlka Pramienok je výsledkom iniciatívy skupiny rodičov, pre ktorých akákoľvek vzdelávacia inštitúcia je v prvom rade pokračovaním a nie náhradou ich predstáv o výchove svojich detí. Nikto nemôže odoprieť rodičom prvoradú úlohu vo výchove a vzdelávaní ich detí. Naša škôlka pomáha rodičom pri tejto dôležitej úlohe bez toho, aby ich nahrádzala. Spolupráca učiteľov a rodičov je založená na vzájomnej dôvere a individuálnom prístupe ku každej rodine tak, aby viedli k harmonickému a vyrovnanému vývoju dieťaťa.

Súkromná materská škola BESST

Materská škola poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť a dopĺňa rodinnú výchovu od 2,5 do 6 rokov a deťom s odkladom školskej dochádzky. Popri plnení cieľov Školského vzdelávacieho programu kladieme dôraz na zaradenie výučby anglického jazyka bilingválnou formou komunikácie v priebehu celého dňa. Predškolská výchova je zabezpečovaná kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu v MŠ.

Súkromná materská škola Montessori

Montessori materská škola ponúka deťom láskavý a partnerský prístup, zážitok zo vzdelávania a pripravené prostredie, ktoré podporuje prirodzený záujem o objavovanie okolitého sveta a zároveň rešpektuje individuálne schopnosti, potreby a odlišnosti každého dieťatka.

Súkromná materská škola Montessori

Montessori materská škola ponúka deťom láskavý a partnerský prístup, zážitok zo vzdelávania a pripravené prostredie, ktoré podporuje prirodzený záujem o objavovanie okolitého sveta a zároveň rešpektuje individuálne schopnosti, potreby a odlišnosti každého dieťatka.

BigHugGym

BigHugGym je špeciálny, edukatívny gymnastický program, realizovaný prostredníctvom zábavných fyzických aktivít.

Škôlka Sovička - Kramáre

Súkormná anglická materská škôlka pre deti od 1,5 do 6 rokov

Škôlka Sovička - Vrakuňa

Súkromná materská škôlka pre deti od 1,5 do 6 rokov.


Hore