Zoznam zariadení

Hľadáte zariadenie pre Vaše dieťa?

Materská škola sv. Vincenta de Paul

Materská škola sv. Vincenta de Paul, sídli v blízkosti sídliska Rybníky a patrí do farnosti Levice Rybníky. Naša materská škola má 4. triedy, ktoré navštevuje 92 detí vo veku od 3-6 rokov.Kolektív tvorí 8 kvalifikovaných pedagogických zamestnankýň a 7 zamestnancov KSŠ zabezpečujúcich prevádzku MŠ.Na dosiahnutie cieľov všestranného výchovného procesu v oblastiach predprimárneho vzdelávania využívame vzdelávací program MŠ SR – ISCED 0 aGRAVISSIMUM EDUCATIONIS, deklaráciu o kresťanskej výchove ,ktorá je modelom každého pedagóga v jeho pôsobení.

Detské centrum Hopsasa

NAŠA ŠKÔLKA JE PRVÝM KROKOM NA CESTE K SAMOSTATNOSTIVAŠICH DETÍpre detičky sme pripravili podnetné prostredie, ktoré rozvíja ich tvorivosť a nápaditosť. Učiteľky podnecujú deti k záujmu o rôzne tvorivé činnosti.Deti v HOPSASA získavajú praktické zručnosti primerané ich veku. Intenzívne pracujeme s pracovnými zošitmi pre jednotlivé vekové skupiny. Deti si postupne osvojujú aj kultúrne a stolovacie návyky a postupne samostatne zvládajú aj starostlivosť o celkovú hygienu.Prijímame deti vo veku od 1,5 do 6 rokov.

Jasle HARMÓNIA

Detské jasle HARMÓNIA poskytujú tú najlepšiu možnú starostlivosť, opateru a výchovu pre deti vo veku od 6 mesiacov do 3,5 roka v príjemnom domáckom prostredí naplnenom harmóniou, láskou, radosťou a spokojnosťou. O Vaše deti sa staráme s veľkou pozornosťou a citom, vytvárame pre ne miesto plné života, kde počuť srdečný a radostný smiech, šťastných a spokojných detí.Prevádzku máme otvorenú celoročne (aj počas prázdnin). Poskytujeme komplexnú, nadštandardnú: - mesačnú celodennú starostlivosť, - občasnú celodennú starostlivosť, - poldennú mesačnú starostlivosť, - občasnú hodinovú starostlivosť. Bližšie informácie na: http://www.jasleharmonia.sk

Materská škola v Šenkviciach

Naša materská škola sa vyznačuje priateľským prostredím, ktoré na prvý pohľad poteší a rozžiari nielen Vaše malé ratolesti, ale aj Vás samotných. Sme si istí, že ihneď po prvej návšteve na Vás dopadne ľahká ťarcha nostalgie. Postačí len chvíľa, pár pohľadov na naše pestro vyzdobené a bohato vybavené triedy, a začnete s úsmevom na tvári spomínať, aké to bolo krásne a bezstarostné dochádzať každý všedný deň do škôlky. Doprajte svojmu dieťaťu krásne prežité predškolské roky, aké si pamätáte Vy a bez váhania ho zapíšte do našej materskej školy.Našu materskú školu nájdete na adrese Horná 11, Šenkvice.Viac tu:http://www.mssenkvice.org/

Medvediky - detské jasle

Jasličky Medvedíky vznikli v roku 2009 a sú určené pre detičky od 1-3 rokov. Nachádzajú sa v samostatnom pavilóne v priestoroch MŠ Ovručská 14 v Košiciach. K dispozícii sú 2 triedy rozdelené podľa veku detičiek, jedálnička,spálnička a šatňa.Spolupracujeme s detskou psychologičkou, detskou logopedičkou, organizujeme spoločné stretnutia s rodičmi (napr., divadelné predstavenia, vianočná kapustnica, deň detí, deň matiek....)Detičky majú prvé skúsenosti s anglickým jazykom s kvalifikovanou lektorkou.

VIVI LAND

Detské interiérové ihrisko s kaviarňou VIVI LAND, sa nachádza oproti BILLE v Poprade. Ihrisko je rozdelené na dve časti, na hernú kobercovú časť a na časť s posedením (pre rodičov aj deti).Na ihrisku sa nachádza kombinovaná zostava šmýkačiek, interiérový hrad, zostava preliezačiek, suchý guličkový bazén, hojdačky, trampolína, priestor pre hru, kreslenie a iné činnosti. Je tu dostatok priestoru na zahratie si futbalu, basketbalu, pozemný hokej, ale aj biliard. Všetky zariadenia majú bezpečnostné certifikáty.

British International School Bratislava

At the British International School Bratislava, our inspirational learning environment will allow your child to achieve things they never thought possible.

Súkromné detské centrum Jahôdka - materská škola

Nová súkromná materská škola v Banskej Bystrici, ktorá poskytuje nadštandardnú starostlivosť a predškolské vzdelanie pre deti od 2,5 do 6 rokov. Detičky prijímame počas celého roka (aj v období letných prázdnin). Viac informácií môžete nájsť na www.jahodkasdc.skTešíme sa na Vás!

Materské centrum Lúčik

MC Lúčik je tu pre všetky mamičky, oteckov, babičky, deduškov... a ich malé Lúčiky od 0 do 6 rokov.


Hore