Unity House Vlárska 25 Bratislava jasle škôlka detské centrum
  • Š

Kontakty


Prihláška do zariadenia

Máte záujem navštevovať toto zariadenie? Vyplňte prihlášku.

Prihláška

Sledujte nás

Zadajte svoj email a pri každej zmene našich údajov Vás upozorníme.

Unity House - Bratislava

Unity House – International Montessori Kindergarten je predškolské zariadenie založené na princípoch Montessori pedagogiky s výučbou v anglickom jazyku. Sídlime v nádhernom prostredí v blízkosti lesa i centra Bratislavy.Unity House vytvára pokojné a pozitívne prostredie, ktoré podporuje prirodzenú túžbu po poznaní. Naším cieľom je pomáhať deťom vo veku od 2 do 6 rokov rozvíjať globálne a radostné chápanie sveta v jeho mnohorakých súvislostiach, pestovať ušľachtilú povahu a schopnosti inteligentne a tvorivo pomáhať sebe aj iným.

Názov Unity House je inšpirovaný dvomi myšlienkami.Dr. Maria Montessori ako prvá na svete začala vytvárať budovy špeciálne zariadené pre slobodný pohyb detí. Nazývala ich domy detí. Tu má teda pôvod slovo “house” – dom.Slovo “unity” znamená jednota, súlad, či svornosť. Naše prostredie podporuje vnútornú a prirodzenú harmóniu v samotných deťoch. Šťastie a spokojnosť nachádzajú v zmysluplnej a usporiadanej činnosti, ktorá ich harmonicky spája so svetom i ostatnými ľuďmi.Unity House teda znamená miesto, kde deti nachádzajú harmóniu v objavovaní sveta a zásad, na ktorých je vybudovaný.
  • - Montessori pedagogika: jedinečný vzdelávací systém, ktorý výborne odpovedá na potreby dieťaťa
  • - rozvíjanie charakteru človeka od detstva: našim deťom pomáhame rozvíjať spolupatričnosť, priateľstvo, schopnosť riešiť problémy, lásku, zdvorilosť, usilovnosť, húževnatosť. Veríme, že pomocou týchto vlastností môžu meniť svet na lepšie.
  • - výučba v angličtine: celá výučba v Unity House je v angličtine. Deti sa nové jazyky najľahšie učia do svojich šiestich rokov. V našej škôlke sa na nich angličtina jednoducho “nalepí” v komunikácii s kamarátmi z iných krajín, čo im v ďalšom živote bude veľkou výhodou.
  • - Medzinárodne certifikovaní učitelia: Unity House je prvá škôlka na Slovensku s učiteľmi, ktorí sú držiteľmi medzinárodného AMI certifikátu. To spolu s dlhoročnou praxou a zohratým tímom zaručuje, že o deti sa postaráme naozaj výborne.
  • - Excelentná spolupráca s rodičmi: záleží nám na tom, aby sme s rodičmi zdieľali spoločnú víziu a spolupracovali na rozvoji dieťaťa. Preto máme s rodičmi pravidelné konzultácie. Ponúkame im aj vzdelávacie stretnutia.
  • - Bezpečná a útulná škôlka: v Unity House je malá skupina žiakov pod dohľadom certifikovaných učiteliek. Aj vďaka tomu u nás panuje bezpečná, útulná atmosféra. Deti sa nielen že nemusia báť šikany – majú tu priestor sa šťastne a slobodne rozvíjať. Zároveň ich vedieme k zodpovednosti voči sebe samým aj okoliu.
  • - Medzinárodná spolupráca: Unity House je uznávaným centrom Montessori výuky. Často k nám chodia ľudia z oblasti vzdelávania z rôznych kútov Európy na pozorovania a prax. Udržiavame tiež veľmi úzke vzťahy s AMI výcvikovým centrom v Prahe.
  • - Medzigeneračná súnáležitosť: deti dokážu neskutočne mocne obdarovať iných svojím úsmevom, spevom, tvorbou, alebo prostou prítomnosťou. Aj preto už od roku 2012 spolupracujeme so stacionárom pre ľudí s Alzheimerovou chorobou – centrom Memory. Chodíme sem na pravidené návštevy a sprostredkúvame tak kontakty a priateľstvá naprieč generáciami.

Kontaktný formulár

Captcha obrázok


Galéria

Hore