Súkromná materská škola Detský sen Fándlyho 21 Senec jasle škôlka detské centrum
  • Š

Kontakty

Otváracie hodiny

Pondelok:7,00 - 17,30
Utorok:7,00 - 17,30
Streda:7,00 - 17,30
Štvrtok:7,00 - 17,30
Piatok:7,00 - 17,30
Sobota:
Nedeľa:

Prihláška do zariadenia

Máte záujem navštevovať toto zariadenie? Vyplňte prihlášku.

Prihláška

Sledujte nás

Zadajte svoj email a pri každej zmene našich údajov Vás upozorníme.

Súkromná materská škola Detský sen - Senec

Súkromná MŠ "Detský sen" v Senci je zaregistrovaná v sieti škôl a školských zariadení SR od r.1994. Je to škôlka rodinného typu pre deti od 2,5 - 6 r. Poskytuje predprimárne vzdelávanie a je zameraná na intenzívnu výučbu AJ a vytváranie zdravého životného štýlu - projekt " Zdravé dieťa"V našej škôlke sa sny detí stávajú skutočnosťou! Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, je rešpektovaná jeho individualita, je podnecovaný jeho talent, fantázia, kreativita. Zážitkovým učením objavuje ako veci fungujú, získava poznatky aj prostredníctvom IKT prácou na PC a interaktívnej tabuli s edukačnými programami a nadobúda vedomosti a zručnosti učením hravou formou

SMŠ začala písať svoju históriu 01. 09. 1994 a bola zriadená na základe rozhodnutia MŠ SR
o zaradení našej MŠ do siete súkromných škôl ako 9. súkromná MŠ na Slovensku.
Sme jediná Súkromná materská škola v Senci s akreditáciou Ministerstva školstva SR.

 SMŠ pôsobí v rodinnom domčeku a navštevuje ju 34 detí vo veku od 2,5 - 6 rokov, ktoré sú rozdelené do 2 tried.  
Náš cieľ: „Šťastné deti a spokojní rodičia.“ Prečo má naša SMŠ názov „DETSKÝ SEN“?
V našej škôlke sa sny detí a ich rodičov stávajú skutočnosťou!!!
Súkromná MŠ poskytuje:
 predprimárne vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom Jazykoškola
 preferovanie individuálneho prístupu k ďeťom
 skupinovú práca s malým počtom detí
 výučbu AJ pre deti od 2,5 - 6 rokov
 prácu detí s počítačom a s interaktívnou tabuľou s edukačnými programami
 malý počet detí na triedach - nízka chorobnosť
 starostlivosť o zdravie dieťaťa, vytváranie zdravého životného štýlu, plnenie projektu
    „Zdravé dieťa“ v protialergickom prostredí
 parterský vzťah k dieťaťu, snaha chápať ho, chrániť a akceptovať
 intenzívnu prípravu detí do 1. ročníka ZŠ, získanie osvedčenia o predprimárnom vzdelávaní
 predprimárne vzdelávanie detí kvalifi kovanými pedagogickými pracovníčkami
 spoluprácu so psychológom , logopédom, rodičmi a stomatológom - 2 x do roka absolvujeme
s deťmi preventívne prehliadky
 každý deň prežitý v radostnej atmosfére v rozprávkovom prostredí, kde je rešpektovaná individualita a osobnosť dieťať
 rôzne aktivity: plavecký výcvik, škola v prírode, výlety, exkurzie, divadlá, koncerty, krúžková činnosť...

 O svojich zverencovsa starajú kvalifikované pedagogické pracovníčky, ktorých láskavý prístup aporozumenie pomáhajú dotvárať radostnú atmosféru v rozprávkovom prostredí.Našim hlavným cieľom je rozpoznať možnosti, vlohy a talent každého dieťaťa,pomáhať mu v poznávaní sveta a seba samého tak, aby sa vzdelaním a výchovou stávalosamostatným človekom, zodpovedným za seba a za okolitý svet.     Kontaktný formulár

    Captcha obrázok


    Galéria

    Hore