Pekná cestička, s.r.o. Bratislava jasle škôlka detské centrum
  • Š

Kontakty


Prihláška do zariadenia

Máte záujem navštevovať toto zariadenie? Vyplňte prihlášku.

Prihláška

Sledujte nás

Zadajte svoj email a pri každej zmene našich údajov Vás upozorníme.

Pekná cestička, s.r.o. - Bratislava

Súkromné predškolské zariadenie pre deti od 2,5 – 6(7) rokov.Jeho snahou je ponúknuť deťom ústretové prostredie, vytvoriť im miesto, kde sa budú cítiť bezpečne, kde pochopia princípy kamarátstva, tolerancie a kde sa naučia pracovať tímovo. Našim zámerom je zaistiť deťom dostatok podnetov k ich aktívnemu rozvoju.Dbáme nato, aby mali dostatok pohybu, priestoru na hry a výber aktivít.Deti v Materskej škôlke - Peknej Cestičke sa hrajú a oddychujú v oddelených triedach. Celý deň trávia pod vedením skúsených pedagogických pracovníčok s niekoľkoročnou praxou v predškolských zariadeniach.

Naše predškolské zariadenie sa nachádza v novovybudovanej časti Slanec nad Peknou cestou v Bratislave Krasňanoch, v tesnej blízkosti viníc a lesa.Deti, ktoré navštevujú naše zariadenie, sú vo veku 2,5 - 7 rokov. Sú zaradené do troch tried podľa ich veku. Vzdelávací proces prebieha podľa ISCED 0 v dopoludňajších hodinách. Doobeda rovnako prebiehajú aj záujmové krúžky ako anglický jazyk, folklórny a spevácky krúžok pod vedením skúsených odborníkov.V našom zariadení dohliadame na pestrosť a vyváženosť stravy, dodržiavanie pitného režimu a zaraďovanie ovocia a zeleniny je pre nás samozrejmosťou. Dôležitou súčasťou každodenného režimu je pobyt na čerstvom vzduch, či už na našej veľkej terase alebo na prechádzkach po okolí.Okrem klasickej predškolskej výchovy poskytujeme deťom predškolského veku možnosť zaradiť do kurzu Metóda dobrého štartu. Deti, ktoré ho v minulosti absolvovali mali výrazne lepší štart v školskom prostredí.
  • - zariadenie funguje od 2010
  • - skúsený pedagogický tím
  • - malý počet detí na jednu pani učiteľku
  • - úspešná spolupráca škôlka-rodič-dieťa, besiedky, konzultácie
  • - záujmové krúžky - anglický jazyk, folklórny súbor, spevácky krúžok, výtvarný krúžok, španielsky jazyk
  • - predškolská príprava podľa ISCED 0, Metóda dobrého štartu,
  • - sezónne aktivity- plávanie, lyžovanie, korčuľovanie

Kontaktný formulár

Captcha obrázok

Hore