Materská škola v Šenkviciach Horná 11 Šenkvice jasle škôlka detské centrum
  • Š

Kontakty


Prihláška do zariadenia

Máte záujem navštevovať toto zariadenie? Vyplňte prihlášku.

Prihláška

Sledujte nás

Zadajte svoj email a pri každej zmene našich údajov Vás upozorníme.

Materská škola v Šenkviciach - Šenkvice

Naša materská škola sa vyznačuje priateľským prostredím, ktoré na prvý pohľad poteší a rozžiari nielen Vaše malé ratolesti, ale aj Vás samotných. Sme si istí, že ihneď po prvej návšteve na Vás dopadne ľahká ťarcha nostalgie. Postačí len chvíľa, pár pohľadov na naše pestro vyzdobené a bohato vybavené triedy, a začnete s úsmevom na tvári spomínať, aké to bolo krásne a bezstarostné dochádzať každý všedný deň do škôlky. Doprajte svojmu dieťaťu krásne prežité predškolské roky, aké si pamätáte Vy a bez váhania ho zapíšte do našej materskej školy.Našu materskú školu nájdete na adrese Horná 11, Šenkvice.Viac tu:http://www.mssenkvice.org/

Všeobecná charakteristika materskej školyMaterská škola v Šenkviciach je škola s celodennou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Zriaďovateľom Materskej školy je Obec Šenkvice. Od 01.01.2009 je Materská škola rozpočtovou organizáciou Obce Šenkvice. Majetkom v správe Materskej školy sú budova na Hornej ul.č.11 a Elokovaná trieda na Záhradnej ul. č.1, ktorých súčasťou je aj kuchyňa a školská jedáleň.Materská škola má 7 tried, z toho 6 tried na Hornej ul. č.11 a jednu triedu v elokovanej triede na Záhradnej ul.č.1.Materskú školu navštevujú spravidla deti vo veku od troch do šiestich rokov, ktoré majú zväčša trvalý pobyt v katastri obce Šenkvice.Viac tu:http://www.mssenkvice.org/

    Kontaktný formulár

    Captcha obrázok


    Galéria

    Hore