Materská škola sv. Vincenta de Paul Saratovská 87 Levice jasle škôlka detské centrum
  • Š

Kontakty


Prihláška do zariadenia

Máte záujem navštevovať toto zariadenie? Vyplňte prihlášku.

Prihláška

Sledujte nás

Zadajte svoj email a pri každej zmene našich údajov Vás upozorníme.

Materská škola sv. Vincenta de Paul - Levice

Materská škola sv. Vincenta de Paul, sídli v blízkosti sídliska Rybníky a patrí do farnosti Levice Rybníky. Naša materská škola má 4. triedy, ktoré navštevuje 92 detí vo veku od 3-6 rokov.Kolektív tvorí 8 kvalifikovaných pedagogických zamestnankýň a 7 zamestnancov KSŠ zabezpečujúcich prevádzku MŠ.Na dosiahnutie cieľov všestranného výchovného procesu v oblastiach predprimárneho vzdelávania využívame vzdelávací program MŠ SR – ISCED 0 aGRAVISSIMUM EDUCATIONIS, deklaráciu o kresťanskej výchove ,ktorá je modelom každého pedagóga v jeho pôsobení.

  • Naša materská škola začala prevádzku v šk. roku 2010/2011. Sme MŠ s kresťanskou výchovou. Naším cieľom je dosiahnuť takých zmien a vylepšení, aby sa materská škola stala miestom, kde sa deti nielen všestranne rozvíjajú, vzdelávajú a vychovávajú v duchu kresťanskej morálky, ale získavajú aj základný potenciál pre ich ďalší vývin.
  • Chceme formovať a rozvíjať vieru dieťaťa.
  • Chceme vytvoriť maximálne možnosti pre individuálny rozvoj detí, aby sa mohli plne realizovať, rozvíjať a tvorivo uplatňovať svoje schopnosti.

Kontaktný formulár

Captcha obrázok


Galéria

Hore