Detské centrum Hopsasa Detvianská 27 Bratislava jasle škôlka detské centrum
 • Š

Kontakty


Prihláška do zariadenia

Máte záujem navštevovať toto zariadenie? Vyplňte prihlášku.

Prihláška

Sledujte nás

Zadajte svoj email a pri každej zmene našich údajov Vás upozorníme.

Detské centrum Hopsasa - Bratislava

NAŠA ŠKÔLKA JE PRVÝM KROKOM NA CESTE K SAMOSTATNOSTIVAŠICH DETÍpre detičky sme pripravili podnetné prostredie, ktoré rozvíja ich tvorivosť a nápaditosť. Učiteľky podnecujú deti k záujmu o rôzne tvorivé činnosti.Deti v HOPSASA získavajú praktické zručnosti primerané ich veku. Intenzívne pracujeme s pracovnými zošitmi pre jednotlivé vekové skupiny. Deti si postupne osvojujú aj kultúrne a stolovacie návyky a postupne samostatne zvládajú aj starostlivosť o celkovú hygienu.Prijímame deti vo veku od 1,5 do 6 rokov.

V HOPSASA:Vyzdvihujeme jedinečnosť dieťaťa.Vlastná záhrada - detičky majú dostatok pohybu a času stráveného vonku, majú dostatok pohybu, aktivít na slniečku a čerstvom vzduchu.Deti dostávajú základy environmentálnej výchovy a rozvíja sa tak ich kladný postoj k prírode a okoliu v ktorom žijú.Pestujeme u detí pozitívny náhľad na život a zdravý životný štýl - prostredníctvom rozmanitých programov a zábavných aktivít.Stimulujeme v čo najväčšej miere rozvoj komunikačných schopností detí - rozvíjame správnu výslovnosť i gramatickú správnosť rečového prejavu detí - aj tým výrazne zvyšujeme pripravenosť detí na vzdelávanie v Základnej škole.Uplatňujeme individuálny prístup k hyperaktívnym deťom i k málo aktívnym deťom.V maximálnej miere sa cieľavedomo venujeme aj nadaným deťom a rozvíjame ich individuálny talent a nadanie.S našimi skúsenými pedagógmi pripravujeme mesačný plán všetkých aktivít, ktoré deti budú čakať.Pracujeme v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0
 • KVALITNÁ VÝUČBA ANGLICKÉHO JAZYKA
 • Hudobná Výchova - Kindermusic v anglickom jazyku
 • Digitálny svet – učíme deti pracovať s digitálnymi pomôckami
 • Vlastná záhrada
 • Telocvičňa
 • Presklenný ateliér
 • Krúžky:
 • tvorivý čas pre deti – krúžok pre verejnosť,
 • cvičenie pre mamičky s bábätkami
 • online kamera
 • certifikovaný prostriedok na čistenie vzduchu

Kontaktný formulár

Captcha obrázok


Galéria

Hore